MTÜ Tuula Tutulus

 • Prindi

Juhatuse liikmed

... on volitatud kuni 9.07.2022:

 • Valmar Dreger
 • Leelo Rande
 • Jüri Peterson
 • Gea Mossin
 • Eve Riga

Asutamisleping

... sõlmiti 14.oktoober 2005
Ühingu asutajad:

 • Piia Peterson
 • Jüri Peterson
 • Leelo Rande
 • Rein Riga
 • Eve Riga
 • Piret Pihtjõe
 • Kalle Virkus


Ühingu väärtused

... on:

 • avatus ja koostöö
 • kodanikujulgus ja hoolivus
 • inimsuhete väärtustamine - perekond, sõprus, kogukond
 • keskkonnateadlikkus ja -hoidlikkus

Ühingu tegevuses lähtutakse vabaühenduste eetikakoodeksist: https://heakodanik.ee/vabauhenduste-eetikakoodeks/ .

Dokumendid