Avaleht

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt toetatud projekt "MTÜ Tuula tutulus arenguprogrammi koostamine"

  • Prindi
Projekti eesmärk on Tuula ja Pällu küla uue arenguprogrammi 2021-2025 koostamine, sealhulgas ühingu sihtrühmade ja nende vajaduste väljaselgitamine ning uue sisuga kodulehe, kui peamise kommunikatsioonikanali jaoks briifi ja tegevuskava koostamine
Toetuse suurus: 4000 eurot
Peamised tegevused: ühingu juhatuse ja kogukonnaliikmete ühisseminaridel kogukonna vajaduste ja soovide väljaselgitamine, sealhulgas sihtgruppidest lähtuva ajakohase kommunikatsioonimudeli kujundamine ning ühingule uue arenguprogrammi loomine.